Індикатори та показники для визначення рівня/стану системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльности

121 “Інженерія програмного забезпечення”

123 “Комп’ютерна інженерія”

Моніторінг якості освіти