Обрати сторінку

121 Інженерія програмного забезпечення

Ви будете мати високий рівень математичної підготовки, розвинуте логічне мислення, опануєте сучасні мови програмування, технології розробки програмного забезпечення та опануєте базовими стандартами програмної інженерії.
Практична складова навчальної програми забезпечить Вам уміння:

 • Розробляти алгоритми розв’язання складних задач;
 • Проєктувати бази даних різного ступеня складності;
 • Розробляти web – додатки (сайти);
 • Створювати програмні продукти з використанням клієнт-серверних технологій;
 • Розробляти графічні інтерфейси користувача;
 • Модифікувати й тестувати програмні продукти та інформаційні ресурси;
 • Проєктувати програмні продукти та використовувати патерни проєктування.
 • Інформатика (спеціальний курс)*
 • Технології (Технології розробки програмного забезпечення)
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Бази даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Архітектура комп’ютера
 • Операційні системи
 • Проєктний практикум
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 • Людино-машинний інтерфейс
 • Менеджмент та маркетинг
 • Тайм-менеджмент та управління персоналом
 • Оформлення технічної програмної документації
 • Економіка та організація виробництва
 • Цифрова економіка
 • Тестування програмного забезпечення (manual)
 • Тестування програмного забезпечення (automation)
 • Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн
 • Розробка WEB-застосувань (front- end)
 • Проєктування автоматизованих інформаційних систем
 • Автоматизовані системи обробки інформації
 • Захист інформації
 • Інформаційна безпека програмного забезпечення
 • Розробка мобільних застосунків
 • Навчальна практика з програмування
 • Навчальна практика з інформаційних технологій
 • Навчальна практика з використання периферійних пристроїв та засобів мультимедіа
 • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованих мов програмування
 • Навчальна практика з Web-застосувань
 • Навчальна практика з тестування програмних продуктів і комплексів
 • Технологічна практика

Вартість навчання за контрактом: 24 710 грн на рік.

123 Комп’ютерна інженерія

Ви отримаєте ґрунтовну теоретичну підготовку з комп’ютерної логіки, електроніки, схемотехніки; опануєте будову та принципи роботи різних архітектур комп’ютерів, провідних операційних систем; вивчите будову та принципи роботи периферійних пристроїв, комп’ютерних мереж, принципи системного програмування мовами високого та низького рівня та основи розробки web-додатків.

Ви будете вміти:

 • виконувати монтаж, встановлення та налагодження комп’ютерних систем та мереж;
 • розробляти, встановлювати та супроводжувати програмне забезпечення;
 • розробляти та проєктувати мікропроцесорні та комп’ютерні пристрої різноманітного призначення;
 • виконувати діагностування, ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних систем та мереж.
 • Інформатика (спеціальний курс) 
 • Технології (спеціальний курс)
 • Програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Електрорадіовимірювання
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Периферійні пристрої
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 • Економіка та основи ІТ-бізнеса
 • Інженерне креслення
 • Креслення
 • Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації
 • Метрологія та сертифікація
 • Офісне програмне забезпечення
 • Текстові процесори
 • Адміністрування та оптимізація баз даних
 • Бази даних
 • Мікропроцесорні системи
 • Мікроконтролери
 • Захист інформації
 • WEB-технології
 • Технології WEB-програмування
 • Технології програмування для комп’ютерних мереж
 • Навчальна практика з офісного програмного забезпечення
 • Навчальна практика з мов програмування
 • Навчальна практика з використання комп’ютерної техніки
 • Навчальна практика з мікроконтролерів
 • Навчальна практика з діагностики та експлуатації комп’ютерних систем та мереж
 • Технологічна практика

Вартість навчання за контрактом: 24 710 грн на рік.