Ви будете мати високий рівень математичної підготовки, розвинуте логічне мислення, опануєте сучасні мови програмування, технології розробки програмного забезпечення та опануєте базовими стандартами програмної інженерії.
Практична складова навчальної програми забезпечить Вам уміння:

 • Розробляти алгоритми розв’язання складних задач;
 • Проєктувати бази даних різного ступеня складності;
 • Розробляти web – додатки (сайти);
 • Створювати програмні продукти з використанням клієнт-серверних технологій;
 • Розробляти графічні інтерфейси користувача;
 • Модифікувати й тестувати програмні продукти та інформаційні ресурси;
 • Проєктувати програмні продукти та використовувати патерни проєктування.
 • Інформатика (спеціальний курс)*
 • Технології (Технології розробки програмного забезпечення)
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Бази даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Архітектура комп’ютера
 • Операційні системи
 • Проєктний практикум
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Адміністрування комп’ютерних систем і мереж
 • Людино-машинний інтерфейс
 • Менеджмент та маркетинг
 • Тайм-менеджмент та управління персоналом
 • Оформлення технічної програмної документації
 • Економіка та організація виробництва
 • Цифрова економіка
 • Тестування програмного забезпечення (manual)
 • Тестування програмного забезпечення (automation)
 • Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн
 • Розробка WEB-застосувань (front- end)
 • Проєктування автоматизованих інформаційних систем
 • Автоматизовані системи обробки інформації
 • Захист інформації
 • Інформаційна безпека програмного забезпечення
 • Розробка мобільних застосунків
 • Навчальна практика з програмування
 • Навчальна практика з інформаційних технологій
 • Навчальна практика з використання периферійних пристроїв та засобів мультимедіа
 • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованих мов програмування
 • Навчальна практика з Web-застосувань
 • Навчальна практика з тестування програмних продуктів і комплексів
 • Технологічна практика

Ви отримаєте ґрунтовну теоретичну підготовку з комп’ютерної логіки, електроніки, схемотехніки; опануєте будову та принципи роботи різних архітектур комп’ютерів, провідних операційних систем; вивчите будову та принципи роботи периферійних пристроїв, комп’ютерних мереж, принципи системного програмування мовами високого та низького рівня та основи розробки web-додатків.

Ви будете вміти:

 • виконувати монтаж, встановлення та налагодження комп’ютерних систем та мереж;
 • розробляти, встановлювати та супроводжувати програмне забезпечення;
 • розробляти та проєктувати мікропроцесорні та комп’ютерні пристрої різноманітного призначення;
 • виконувати діагностування, ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних систем та мереж.
 • Інформатика (спеціальний курс) 
 • Технології (спеціальний курс)
 • Програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Електрорадіовимірювання
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Периферійні пристрої
 • Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж
 • Економіка та основи ІТ-бізнеса
 • Інженерне креслення
 • Креслення
 • Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації
 • Метрологія та сертифікація
 • Офісне програмне забезпечення
 • Текстові процесори
 • Адміністрування та оптимізація баз даних
 • Бази даних
 • Мікропроцесорні системи
 • Мікроконтролери
 • Захист інформації
 • WEB-технології
 • Технології WEB-програмування
 • Технології програмування для комп’ютерних мереж
 • Навчальна практика з офісного програмного забезпечення
 • Навчальна практика з мов програмування
 • Навчальна практика з використання комп’ютерної техніки
 • Навчальна практика з мікроконтролерів
 • Навчальна практика з діагностики та експлуатації комп’ютерних систем та мереж
 • Технологічна практика