Обрати сторінку

Освітні документи

Розпорядження про видачу ліцензії (Дивитися)

Статут (Дивитися)

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Дивитися)

Сертифікат про акредитацію ОПП у сфері  фахової передвищої освіти “Інженерія програмного забезпечення” (Дивитися)

Сертифікат про акредитацію ОПП у сфері  фахової передвищої освіти “Комп’ютерна інженерія” (Дивитися)

Освітні програми

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”

 

ОП профільної середньої освіти (Дивитися)

ОП молодшого спеціаліста (Дивитися)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”

 

ОП профільної середньої освіти (Дивитися)

ОП молодшого спеціаліста (Дивитися)

Моніторинг якості освіти

Індикатори та показники для визначення рівня/стану системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльности (Дивитися)

Моніторинг за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення” (Дивитися)

Моніторинг за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія” (Дивитися)

Річні звіти

Звіт про діяльність закладу освіти 2022 року (Дивитися)

Звіт директора 2022 року (Дивитися)

Документи згідно з ліцензійними умовами

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (Дивитися)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (Дивитися)

Кадровий склад (Дивитися)