Студрада

Склад студентської ради:

 • Голова студентської ради: Романовська Софія Володимирівна П-12
 • Секретар: Варибрус Ганна Володимирівна П-11
 • Члени студентської ради:
  • Малишко Дарина Ігорівна П-01
  • Дюкова Ханна Анатоліївна П-21
  • Черкащенко Ангеліна Ігорівна Е-15
  • Чаговець Данило Сергійович Е-05
  • Жеребцов Дмитро Валентинович Е-04

Студентська рада – одна з форм студентського самоврядування, особлива форма ініціативної, самостійної, відповідальної суспільної діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді, розвиток її соціальної активності.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у коледжі. Усі студенти коледжу мають право на участь у студентському самоврядуванні. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Статутом.”

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи – актив групи; відділення – старостат; гуртожитку – рада гуртожитку; коледжу – студентська рада.

Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є конференція студентів коледжу. Конференція складається з однакової кількості представників від усіх навчальних груп.

Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є студентська рада.

Структура студентського самоврядування:

 • голова студентського парламенту;
 • студентська рада гуртожитку;
 • старостат відділень;
 • комісії.

 

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються ХКФК, та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються у ХКФК за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з нього.

 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів ХКФК, які:

 • ухвалюють (затверджують) «Положення про студентське самоврядування»
 • обирають виконавчі органи студентського самоврядування;
 • визначають структуру, повноваження, порядок обрання та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування;
 • заслуховують звіт виконавчих органів студентського самоврядування.

 

Виконавчий орган студентського самоврядування обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпеченняя і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

Документи

 

Національна соціальна сервісна служба (Дивитися)