Обрати сторінку

Харківський комп’ютерний фаховий коледж (ХКфК)

Державний заклад освіти фахової передвищої освіти здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів у галузі інформаційних технологій.

Коледжу – 100 років!

 Харківський патентно-комп’ютерний коледж засновано у 1922 році   як технологічний технікум  для підготовки техніків – технологів з обробки металів,технологів швейного    виробництва на металотехнічному та текстильному факультетах. Перший набір складав 150  студентів, які навчалися в 5 групах.

    З моменту заснування   технікум знаходився в місті Києві, а в 1934 році був переведений до міста Харкова. До війни технікум  був одним із найпопулярніших в місті. В 1944 році  навчальний заклад, підпорядкований Українській Раді промислової кооперації, відновлює свою роботу та відкриває відділення швейного виробництва, згодом — планове відділення. 

  В 1949 році  Рішенням №872 Виконавчого Комітету Харківської міської ради  від 28 вересня   навчальному закладу передана зруйнована під час окупації будівля- коробка на вулиці Басейній,18( нині  -Ярослава Мудрого) з відводом земельної ділянки для відбудови “своїми коштами, матеріалами та робочою силою”. Після завершення будівництва навчальний заклад облаштувався (розмістився) в цій будівлі і користується нею до сьогодні.

  28 грудня 1960 року технікум передано Головному  Управлінню місцевої промисловості і побутового обслуговування населення при Раді Міністрів УРСР, а з 31 січня 1963 року підпорядкований щойно створенимуРаднаргоспу та отримав назву Харківський технологічний технікум Управління кадрів, підготовки кадрів і навчальних закладів Раднаргоспу. 

 З часу заснування і до  1965 року технікумом підготовлено  близько 6 тисяч фахівців .

   В  середині 60-х років у Харкові та Харківській області сконцентрувалась значна кількість підприємств електротехнічної промисловості, зростали потреби регіону в фахівцях цієї галузі.  Саме тому, підпорядкований в 1966 році Міністерству електротехнічної промисловості СРСР  технікум,  розпочинає набір  студентів на відділення приладобудування,електричних апаратів побутового призначення, електромашинобудування, планування на підприємствах машинобудування, бухгалтерського обліку.

  З 1974 року коледж готував спеціалістів для  країн Африки, Куби, В’єтнаму, Монголії. Іноземні студенти складали близько 18 відсотків від числа студентів денного відділення. До 1988 року  підготовка спеціалістів здійснювалась за денною та вечірньою формами навчання, а з 1988 –  за денною та заочною.

    У лютому 1991 року  технікум змінив свій профіль  та назву  на Харківський патентно-комп’ютерний коледж і розпочав підготовку спеціалістів  з технічного обслуговування інформаційних мереж, програмування для  патентно-інформаційних систем, розробка економічного забезпечення інноваційної діяльності підприємств і організацій. Необхідність  таких змін була викликана потребами регіону в спеціалістах з комп’ютерної техніки, патентознавства, недостатня кількість яких особливо гостро відчувалась наприкінці 80-х років у  зв’язку з поширенням комп’ютерізації в усіх галузях господарської діяльності. 

  За 100 років існування навчального закладу підготовлено близько 26 тисяч фахівців  для електротехнічної та  легкої промисловості та ІТ — галузі.

   Випускники  коледжу успішно  працюють в усіх куточках  України, в країнах Європи , Америки

Наразі коледж готує фахових молодших бакалаврів за двома освітніми програмами (спеціальностями):