Структура та органи управління 

Дивитися текст

Адміністрація

Луценко Сергій Степанович

Луценко Сергій Степанович

Директор коледжу

Викладач чисельних методів

Могилка Надія Петрівна

Могилка Надія Петрівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Викладач історії

Гамалій Володимир Васильович

Гамалій Володимир Васильович

Заступник директора з АГР

Сметанкін Олександр Володимирович

Сметанкін Олександр Володимирович

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Викладач охорони праці

Завідувачі відділеннями

Плющ Наталля Іванівна

Плющ Наталля Іванівна

Зав. відділення ІПЗ

Викладач офісного програмного забезпеченя

Пархоменко Светлана Олексіївна

Пархоменко Светлана Олексіївна

Зав. відділення КІ

Викладач ТОЕ

ПЦК Інженерії програмного забезпечення

Мальцева Тетяна Іллівна

Мальцева Тетяна Іллівна

Голова ПЦК

Викладач програмування

Царьов Кирил Валентинович

Царьов Кирил Валентинович

Завідувач навчальної лабораторії

Викладач програмування

Кулік Юлія Вікторівна

Кулік Юлія Вікторівна

Викладач основ програмної інженерії

Наугольна Лариса Миколаївна

Наугольна Лариса Миколаївна

Викладач об’єктно-орієнтовного програмування

Ахмедзянова Оксана Анатоліївна

Ахмедзянова Оксана Анатоліївна

Викладач баз даних

Стяглик Наталія Іванівна

Стяглик Наталія Іванівна

Викладач спец. дисциплін, Кандидат наук, Доцент, сумісник

Чернов Іван Сергійович

Чернов Іван Сергійович

Викладач тестування, сумісник

ПЦК Комп'ютерної інженерії

Жадченко Ірина Юріївна

Жадченко Ірина Юріївна

Голова ПЦК

Викладач програмування

Титова Ольга Дмитріївна

Титова Ольга Дмитріївна

Завідувач навчальної лабораторії

Викладач архітектури ком’ютерів

Фурсов Анатолій Митрофанович

Фурсов Анатолій Митрофанович

Викладач мікропроцесорних систем

Жадченко Микола Миколайович

Жадченко Микола Миколайович

Завідувач навчальної лабораторії

Викладач обслуговування ЕОТ

Калюжний Олексій Леонідович

Калюжний Олексій Леонідович

Викладач діагностики та експлуатації комп’ютерних систем

Єрошенко Ольга Артурівна

Єрошенко Ольга Артурівна

Викладач спец. дисциплін, сумісник

ПЦК Українознавства

Клімова Олена Анатоліївна

Клімова Олена Анатоліївна

Голова ПЦК

Викладач української мови та літератури

Ковальова Катерина Геннадіївна

Ковальова Катерина Геннадіївна

Викладач українскої мови та літератури

Корнілова Тетяна Іванівна

Корнілова Тетяна Іванівна

Викладач світової літератури

Краснікова Наталія Василіївна

Краснікова Наталія Василіївна

Викладач іноземних мов

Луценко Надія Іванівна

Луценко Надія Іванівна

Методист

Викладач правознавства

ПЦК Математичних дисциплін

Буділко Антоніна Павлівна

Буділко Антоніна Павлівна

Голова ПЦК

Викладач математики

Батирева Тетяна Іванівна

Батирева Тетяна Іванівна

Викладач математики

Григоренко Світлана Григоріївна

Григоренко Світлана Григоріївна

Викладач математики

ПЦК Природничих та загально-технічних дисциплін

Захарова Вікторія Олексівна

Захарова Вікторія Олексівна

Голова ПЦК

Викладач фізики

Болотських Тетяна Василіївна

Болотських Тетяна Василіївна

Викладач креслення

Усачова Світлана Григорівна

Усачова Світлана Григорівна

Викладач фізики

Одуха Ніна Кузьмівна

Одуха Ніна Кузьмівна

Викладач біології і екології

Поддяконова Валентина Григорівна

Поддяконова Валентина Григорівна

Викладач хімії

ПЦК Суспільних дисциплін

Катасонова Валентина Василіївна

Катасонова Валентина Василіївна

Голова ПЦК

Викладач філософії

Колупаєва Олена Юріївна

Колупаєва Олена Юріївна

Викладач економіки. організації та планування виробництва

Грищенко Олександр Іванович

Грищенко Олександр Іванович

Викладач фізичного виховання

Акімова Марина Євгенівна

Акімова Марина Євгенівна

Викладач фізичного виховання

Голота Валерій Миколайович

Голота Валерій Миколайович

Провідний фахівець з охорони праці

Викладач охорони праці

Кудрич Ірина Олександрівна

Кудрич Ірина Олександрівна

Викладач менеджменту та маркетингу

Погорілий Дмитро Євгенович

Погорілий Дмитро Євгенович

Методист

Викладач соціології

Харківський комп’ютерний фаховий коледж є державний закладом фахової передвищої освіти, що підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Система управління  коледжу  відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017, Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Статуту закладу. Управління здійснюється в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу освіти.

Засновник – Міністерство освіти і науки України.

Керівник закладу освіти – т.в.о.директора коледжу Сергій Степанович Луценко. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами закладу освіти.

Колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про фахову передвищу освіту» і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради.

Вищий колегіальний орган закладу освіти  збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Органи самоврядування здобувачів освіти – студентська рада.

Інші органи – методична рада, рада класних керівників, рада з попередження правопорушень та інші, що передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти та створюються відповідно до наказів по коледжу.