Обрати сторінку

Структура та органи управління 

Дивитися текст

Адміністрація

Луценко Сергій Степанович

Луценко Сергій Степанович

Директор коледжу

Кандидат технічних наук

Викладач чисельних методів

Могилка Надія Петрівна

Могилка Надія Петрівна

Заступниця директора з навчально-виховної роботи

Викладачка історії

Гамалєй Володимир Васильович

Гамалєй Володимир Васильович

Заступник директора з АГР

Сметанкін Олександр Володимирович

Сметанкін Олександр Володимирович

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Викладач охорони праці

Завідувачі відділеннями

Плющ Наталія Іванівна

Плющ Наталія Іванівна

Зав. відділення ІПЗ

Викладачка Електрорадіовимірювання

Пархоменко Світлана Олексіївна

Пархоменко Світлана Олексіївна

Зав. відділення КІ

Викладачка ТОЕ

ПЦК Інженерії програмного забезпечення

Мальцева Тетяна Іллівна

Мальцева Тетяна Іллівна

Голова ПЦК

Викладачка програмування

Царьов Кирил Валентинович

Царьов Кирил Валентинович

Зав. навчальної лабораторії

Викладач програмування

Кулік Юлія Вікторівна

Кулік Юлія Вікторівна

Викладачка основ програмної інженерії

Наугольна Лариса Миколаївна

Наугольна Лариса Миколаївна

Викладачка об’єктно-орієнтованого програмування

Ахмедзянова Оксана Анатоліївна

Ахмедзянова Оксана Анатоліївна

Викладачка баз даних

Чернов Іван Сергійович

Чернов Іван Сергійович

Викладач тестування, сумісник

ПЦК Комп'ютерної інженерії

Жадченко Ірина Юріївна

Жадченко Ірина Юріївна

Голова ПЦК

Викладачка програмування

Титова Ольга Дмитрівна

Титова Ольга Дмитрівна

Зав. навчальної лабораторії

Викладачка архітектури ком’пютерів

Фурсов Анатолій Митрофанович

Фурсов Анатолій Митрофанович

Викладач мікропроцесорних систем

Жадченко Микола Миколайович

Жадченко Микола Миколайович

Завідувач навчальної лабораторії

Викладач обслуговування ЕОТ

Калюжний Олексій Леонідович

Калюжний Олексій Леонідович

Викладач діагностики та експлуатації комп’ютерних систем

Єрошенко Ольга Артурівна

Єрошенко Ольга Артурівна

Доктор філософії

Викладачка спец. дисциплін, сумісник

Дяченко Тетяна Віталіївна

Дяченко Тетяна Віталіївна

Зав. навчальної лабораторії

ПЦК Українознавства

Клімова Олена Анатоліївна

Клімова Олена Анатоліївна

Голова ПЦК

Викладачка української мови та літератури

Ковальова Катерина Геннадіївна

Ковальова Катерина Геннадіївна

Викладачка української мови та літератури

Корнілова Тетяна Іванівна

Корнілова Тетяна Іванівна

Викладачка світової літератури

Краснікова Наталя Василівна

Краснікова Наталя Василівна

Викладачка іноземних мов

Луценко Надія Іванівна

Луценко Надія Іванівна

Методист

Викладачка правознавства

ПЦК Математичних дисциплін

Буділко Антоніна Павлівна

Буділко Антоніна Павлівна

Голова ПЦК

Викладачка математики

Батирева Тетяна Іванівна

Батирева Тетяна Іванівна

Викладачка математики

Григоренко Світлана Григорівна

Григоренко Світлана Григорівна

Викладачка математики

Салоїд Тетяна Петрівна

Салоїд Тетяна Петрівна

Викладачка математики

ПЦК Природничих та загально-технічних дисциплін

Захарова Вікторія Олексіївна

Захарова Вікторія Олексіївна

Голова ПЦК

Викладачка фізики

Болотських Тетяна Василівна

Болотських Тетяна Василівна

Викладачка креслення

Усачова Світлана Григорівна

Усачова Світлана Григорівна

Викладачка фізики

Одуха Ніна Кузьмівна

Одуха Ніна Кузьмівна

Викладачка біології і екології

Поддяконова Валентина Григорівна

Поддяконова Валентина Григорівна

Викладачка хімії

ПЦК Суспільних дисциплін

Катасонова Валентина Василівна

Катасонова Валентина Василівна

Голова ПЦК

Викладачка філософії

Колупаєва Олена Юріївна

Колупаєва Олена Юріївна

Викладачка економіки. організації та планування виробництва

Грищенко Олександр Іванович

Грищенко Олександр Іванович

Викладач фізичного виховання

Акімова Марина Євгенівна

Акімова Марина Євгенівна

Викладачка фізичного виховання

Голота Валерій Миколайович

Голота Валерій Миколайович

Провідний фахівець з охорони праці

Викладач охорони праці

Погорілий Дмитро Євгенович

Погорілий Дмитро Євгенович

зав. навчально-методичного кабінету

Викладач соціології

Харківський комп’ютерний фаховий коледж є державний закладом фахової передвищої освіти, що підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Система управління  коледжу  відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017, Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Статуту закладу. Управління здійснюється в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу освіти.

Засновник – Міністерство освіти і науки України.

Керівник закладу освіти – т.в.о.директора коледжу Сергій Степанович Луценко. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та установчими документами закладу освіти.

Колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про фахову передвищу освіту» і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради.

Вищий колегіальний орган закладу освіти  збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Органи самоврядування здобувачів освіти – студентська рада.

Інші органи – методична рада, рада класних керівників, рада з попередження правопорушень та інші, що передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти та створюються відповідно до наказів по коледжу.