Положення

 

Положення про комплексну контрольну роботу (Дивитися)

Положення про методичну раду (Дивитися)

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (Дивитися)

Положення про організацію практичного навчання студентів (Дивитися)

Положення про організацію семестрового контролю з використанням дистанційних технологій (Дивитися)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників (Дивитися)

Положення про підготовку та проведення відкритого заняття (Дивитися)

Положення про розроблення, затвердження, моніторингу, перегляд та закриття освітньо-професійних програм та навчальних планів (Дивитися)

Положення про класного керівника студентської групи коледжу (Дивитися)

Положення про навчально-методичний кабінет (Дивитися)

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку студентських квитків, документів про повну загальну середню освіту та додатків до них, в тому числі дублів (Дивитися)

Положення про комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, реагування на доведені випадки булінгу (Дивитися)

Положення про академічну доброчесність (Дивитися)

Положення про організацію освітнього процесу (Дивитися)

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій (Дивитися

Положення про стипендіальне забезпечення (Дивитися)