Обрати сторінку

Положення

 

Витяг з наказу про перейменування ХПКК (Дивитися)

Наказ про перейменування ХПКК (Дивитися)

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХКФК (2024) (Дивитися)

Стратегія розвитку кадрового потенціалу ХКФК (2024) (Дивитися)

Порядок розгляду звернень здобувачів освіти (Дивитися)

Положення про раду роботодавців (Дивитися)

Положення про екзаменіційну комісію (Дивитися)

Положення про організацію освітнього процесу (Дивитися)

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку студентських квитків, документів про повну загальну середню освіту та додатків до них, в тому числі дублів (Дивитися)

Положення про комісію з розгляду випадку булінгу (цькування), порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, реагування на доведені випадки булінгу (Дивитися)

Положення про стипендіальне забезпечення (Дивитися)

Положення про організацію дистанційного навчання (Дивитися)

Положення про методичну раду (Дивитися)

Положення  про порядок відрахування, поновлення і переведення здобувачів освіти (Дивитися)

Положення  про проведення профорієнтаційної роботи  (Дивитися)

Положення  про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (Дивитися)

Положення  про предметно-циклову комісію (Дивитися)

Положення  про порядок та умови обрання вибіркових освітніх дисциплін здобувачами освіти (Дивитися)

Положення про веб-сайт ХКФК (Дивитися)

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти (Дивитися)

Положення про педагогічну раду (Дивитися)

Положення про попередження і врегулювання конфліктних ситуацій (Дивитися)

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітньо-професійних програм та навчальних планів (Дивитися)

Положення про старосту академічної групи (Дивитись)

Положення про адміністративну раду (Дивитися)

Положення про навчальні лабораторії (Дивитися)

Положення про атестацію у ХКФК (2023) (Дивитися)

Положення про студентоорієнтоване навчання (Дивитися)

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (Дивитися)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників (Дивитися)

Положення про директорську контрольну роботу (Дивитися)

Положення про проміжну атестацію здобувачів освіти (Дивитися)

Положення про дипломне проєктування (Дивитися)